Privacy Policy

Algemeen
Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

Doeleinden van gebruik
Pacomer verwerkt uw persoonsgegevens voor (I) de acceptatie van uw bestelling, (II) uitvoering van overeenkomsten met u, (III) relatiebeheer en (IV) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie.
Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Pacomer, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen
welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan Pacomer groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten van Pacomer en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners. Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan Pacomer. Met betrekking tot informatie verkregen van Pacomer kunt u contact met ons opnemen via email. Pacomer gebruikt uw persoonsgegevens nooit voor adressenhandel of enig andere handel.

Privacy op internet en cookies
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina’s en de al dan niet door u bestelde
artikelen van onze site te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over aanbiedingen, of productinformatie die voor u interessant zou kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en emails
verbeteren. Voor gepersonaliseerde aanbiedingen maakt Pacomer ook gebruik van diensten van derden, waaronder zoekmachines. U verklaart zich ermee akkoord dat de zoekgegevens die u bij derden waar Pacomer mee samenwerkt achterlaat, mogen worden gekoppeld aan uw gegevens die reeds bij Pacomer bekend zijn en waarmee aanbiedingen en productinformatie voor u worden gepersonaliseerd. Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft, is www.pacomertraiteur.nl. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten. Pacomer maakt daarnaast gebruik van Google Analytics om te kunnen analyseren hoe vaak onze website bezocht is en hoe lang een bezoeker op welke pagina is gebleven. Dit doen wij om onze website te kunnen verbeteren. Voor het privacybeleid van Google Analytics verwijzen wij u naar de site van Google, https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Sociale media
Pacomer maakt gebruik van links op haar website naar de gebruikte sociale mediakanalen, zoals Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter en Tripadvisor. Wij raden u aan hun privacy voorwaarden afzonderlijk door te nemen.

Beveiligde server
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed als mogelijk te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen
U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een
wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de site. Ga hiervoor naar pacomertraiteur.nl/spaanse-webshop en login op uw account. Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.